Mødekalender | A/B Åbakken

A/B Åbakken

2022

Bestyrelsesmøder:

21. april kl. 19.00

11. maj kl. 19.00

2. juni kl. 19.45

15. juni kl. 19.00

Stormøder:

31. marts kl. 19.30

11. april kl. 18.30

8. juni kl. 19.15

Ekstraordinær generalforsamling:

8. juni kl. 19.00

Ordinære generalforsamling:

23. marts 2023 kl. 14.00

Arbejdsdag:

7. maj 2022